Listeforslagsportalen

Listeforslagsportalen er nå stengt. Partier og grupper som ønsket å stille liste til kommunestyre- eller fylkestingsvalget 2023,

kunne opprette sine listeforslag i portalen, samle inn underskrifter og levere listeforslaget til kommunen eller fylkeskommunen. Om du lurer på hvem som stiller liste i ditt distrikt,

finner du en oversikt over dette på https://www.valg.no/om-valg/valgdata/lister-og-kandidater/

 

Valgdirektoratet vil evaluere og videreutvikle løsningen, og vil åpne portalen igjen i god tid før valget i 2025.